Bilindiği üzere 2015 Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşmeler ile birlikte birçok kamu kurumunda çalışan memurlar için değişik haklar talep edilmiş ve uygun bulunanlar konuşularak, karara bağlanmıştı. Bu konuşulan