Alt Öğrenim KPSS Tercihlerinde Hala Sorun Var

Danıştay 12. Dairesi 2013 yılında, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Taşra teşkilatına sağlık teknisyeni olarak yerleştirilen davacının, sınava ortaöğretim düzeyinde girmiş olmasına rağmen sınav tarihi itibariyle lisans mezunu olduğunun anlaşıldığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 7.5.2009 günlü,14500 sayılı işlemin ve anılan işlemin dayanağı 2008 yılı KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzunun Genel Bilgiler Bölümünün Başvurma başlıklı 2.1 maddesinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda adayların alt öğrenim düzeylerinde de(Ortaöğretim/Önlisans) mezun olduğu program/bölümden tercih yapabilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İlgili haber için tıklayınız

Bunun sonucu Tercih Kılavuzlarında; “1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.” hükmüne yer verilerek, adaylara alt öğrenim düzeyinden tercih hakkı verilmişti.

Ancak, bu hak tanınmış olsa da eşdeğer olmayan puan türleri ile adaylar aynı kadroyu tercih etmektedirler. KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türleri hesaplanırken her biri için ayrı yapılan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri esas alınmaktadır. Ve zorluk derecesi sonucu bu testlerin ortalaması, standart sapması farklılık arz etmektedir. Örneğin, 2014 KPSS Lisansın zor olması sebebiyle bağıl değerlendirme sonucu düşük puan alan lisans mezunu aday, önlisans veya ortaöğretim düzeyinde, söz konusu kılavuz hükmü gereği, durumuna uygun kadroları tercih ederken daha yüksek puanlı adaylar ile yarışmaktadır; yerleşme ihtimali de dolayısıyla azalmaktadır.

Söz konusu yargı kararı adaylara alt öğrenim düzeyinden tercih hakkı tanımıştır ancak, eşdeğer olmayan puanlar ile adayların aynı kadro için yarışmasını da uygun bulmuştur.

Diğer taraftan, yalnızca Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil, adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara tercih tanınmış diğer hizmet sınıflarına tanınmamıştır.

Bu tezatlık nasıl giderilebilir?

Her ne kadar yargı kararında “en üst öğrenim düzeyinden sınava girilmesi doğru” ifadesi yer alsa da, adayların mezun olduğu/olacağı istediği öğrenim düzeyinden KPSS’ye girme hakkı tanınmalıdır. Böylece, hem eşdeğer olmayan puanlar ile aynı kadroyu tercih etmedeki sıkıntı giderilir hem de Teknik ve Sağlık Hizmetlerinin dışında olan adaylara da alt öğrenim düzeyinden tercih imkanı verilmiş olur.

Kaynak tıklayınız

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.