4/B’ye Becayiş ve Eş Durumu Hakkı

2008 yılı toplu görüşmelerinde anlaşmaya sağlanan konulardan birisi de 4/B ve 4924’e tabi olarak çalışan personele eş durumu tayini ve becayiş imkanı tanınmasıdır.

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından Sağlık Bakanlığına yazılan yazıdan anlaşıldığı kadarıyla bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Diğer taraftan 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamı sadece Sağlık Bakanlığında olduğundan, Bakanlık bu konuya ilişkin çalışmanın Sağlık Bakanlığınca hazırlanmasını istemiştir.

memurlar.net tarafından daha önce de ifade edildiği üzere 4924’e tabi sözleşmeli sağlık personeline eş durumu tayini sağlanması için kanuni düzenleme gerekmektedir. 4/B’li personele eş durumu ve becayiş hakkı tanınmasında ise sadece Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir.

Kanuni düzenleme Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılacak bir düzenlemeye göre oldukça zordur. Zira bir kanuni düzenleme için; 1- önce bir bakanlığına kanun tasarı taslağı hazırlaması, 2- bu tasarı taslağının Bakanlar Kurulunda kabul edilmesi, 3- Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edilen kanun tasarısının Meclis komisyon ve genel kurulunda kabul edilmesi, 4- Meclisten geçen tasarının Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmesi gibi uzun bir süreç bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararında ise bir bakanlık tarafından hazırlanan taslağın Bakanlar Kurulu üyelerince kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanının onaylaması yeterlidir.

Aşağıda yer alan Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazısına göre, toplu görüşmelerde anlaşmaya sağlanan konulara ilişkin çalışmalara devam edildiği anlaşılmaktadır.

Kaynak :

5 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.