2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem İstenilen Evraklar

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesi itibariyle 2 dönem şeklinde işleyişe sahiptir. Okullar bir yarı yıl tatili ile iki döneme ayrılmıştır. Tabii ki, her dönem olduğu gibi öğretmenlerimize yarı yıl öncesi karneler verilmeden birçok görev düşmektedir. Bu dönem arkadaşlar biraz sıkıntı çekseler de bu evrakları düzenlemek ve idareye sunmak görevleri arasında sayılmaktadır. Sene sonu da bu görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerimizin genel olarak ve özel olarak oluşturması gereken evraklar mevcuttur. Siz de aşağıda verdiğimiz bilgiler ışığında belgelerinizi hazırlayabilir ve idareye yarı yıl gelmeden erken bir şekilde sunabilirsiniz.

1)SINAV  NOTLARININ  GİRİLMESİ – 4.  Sınıf  Öğretmenleri Haftalık  Ders  Saati  Sayısı  3  Saate  Kadar  Olan  Derslerden  En  Az  2 sınav,  3  Saatten  Fazla  Olan  Dersler  İçin  En  Az  3  Sınav  Notu  Girilmelidir

2 )VERİLDİYSE  PROJE  ÖDEV  NOTLARININ  GİRİLMESİ Proje  Verilmişse  Her  Öğrenci  İçin  En  Az  1  Ders  İçin  Proje  Notu  Verilir. Değerlendirme  Ölçekleri  İdareye  Teslim   Edilecektir.     Tüm  Öğretmenler

3 )DERS  VE  ETKİNLİKLERE  KATILIM  NOTLARININ  GİRİLMESİ Her  Ders  İçin  En  Az  1,  En  Çok  5  Not  Verilir.  Değerlendirme   Formları  İdareye  Teslim  Edilecektir.     Tüm  Öğretmenler

4 )DAVRANIŞ  NOTLARININ  GİRİLMESİ Her  Sınıf  ve  Ders  İçin  Ayrı  Ayrı  Not  Girilir.     Tüm  Öğretmenler

5 )KİTAP  BİLGİLERİNİN  GİRİLMESİ

eOkul  Üzerinden  Sınıf  Kitaplıkları  Oluşturularak  Öğrencinin  Dönem  Boyunca  Okuduğu  Kitap  Adı  İle  Sayfaları  Girilir.     Tüm  Öğretmenler

6 )ÖĞRETMEN  KARNE  GÖRÜŞLERİNİN  GİRİLMESİ

Karneler  en geç 21.01. 2015   Cuma  Günü  Yazdırılacaktır.  Bu  Nedenle  Belirtilen  Tarihe  Kadar  E-Okul  Sisteminde  Karne  Bilgileri  Tamamlanmalıdır.     Tüm  Öğretmenler

7 )REHBERLİK  RAPORLARININ  EKSİKSİZ  DOSYALANMASI     Tüm  Öğretmenler

8)EĞİTİM  GELİŞİM  RAPORLARININ  VE  İLGİLİ  FORMLARIN  DOLDURULMASI    Ana  Sınıfı  Öğretmenleri

9)BEP’E  UYGUN  HAZIRLANAN  ÖLÇME  DEĞERLENDİRME   ÖLÇEKLERİ     Kaynaştırma  Öğrencisi  Olan  Öğretmenler

10)İFTİHAR  BELGESİ  ALABİLECEK  BİR  KIZ  ve  BİR ERKEK  ÖĞRENCİNİN  İSİMLERİNİN  İDAREYE  BİLDİRİLMESİ     Tüm  Öğretmenler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.