Türk Edebiyatının Devreleri Nelerdir?

–     İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

*      A-  Sözlü Dönem Türk Edebiyatı (…- 8.yy.)

*      B-  Yazılı Dönem Türk Edebiyatı (8.yy.-11.yy.)

–     İslami Dönem Türk Edebiyatı(11.yy.-1860)

*      A-  İlk İslami Türk Edebiyatı Eserleri

*      B-  Divan Edebiyatı

*      C-  Halk Edebiyatı (1.Anonim Halk Edebiyatı, 2.Aşık Edebiyatı,3.Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı

–     Batı Kültürü Etkisindeki Türk Edebiyatı

*      A- Tanzimat Edebiyatı(1860-1895)

*      B- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1895-1901)

*      C- Fecr-i Ati Edebiyatı (1909-1911)

*      D-Milli Edebiyat Akımı (1911-1923)

*      E-Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı

*      F-Beş Hececiler

*      G- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

*      (1. Yedi Meşaleciler,   2.-Garipçiler( l.Yeni Hareketi), 3. İkinci Yeni Hareketi,

4. Hisarcılar,  5. Toplumsal Gerçekçiler )

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.