Osmanlının Kuruluş Dönemiyle İlgili Önemli Bilgiler

ÇIKABİLECEK BİLGİLER

Osman Bey İlk bakır para (mangır) bastırılmıştır.

Orhan Bey Bursa’nın fethedilmesi ve Bursa’nın başkent yapılması – Çimpe Kalesi’nin alınması – İlk gümüş paranın bastırılması – İlk düzenli ordu kurulması – İlk Divan teşkilatı oluşturulmuş – Maltepe Savaşı (1329) – İlk Osmanlı tersanesi açılmıştır.

1.Murat ‘’Ülke hanedanın malıdır.’’ Anlayışı yerine ‘’Ülke padişah ve oğullarınındır.’’ Anlayışı benimsenmiştir.

2.Murat Hacı Bayram Veli (Mutasavvıf)

OSMANLI DEVLETİ’NİN MİRAS YOLUYLA TOPRAK ELDE ETMESİ

-Ülke topraklarının bir bölümü miras (evlilikler yoluyla) elde edilmiştir.

ÇIKABİLECEK BİLGİLER

2.Mehmet (Fatih) İstanbul başkent yapıldı – Topkapı Sarayı yapıldı – Sınırların en hızlı genişlediği dönemdir  – İstanbul’un fethiyle Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır – Türk tarihinde en uzun süre başkentlik yapan şehir, İstanbul’dur  – Türk tarihinde en uzun süre kullanılan saray, Topkapı Sarayı’dır – Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir