Öğretmenler İçin 1 Derece Artırılması

Yıllardan beri süregelen sorunlar ve istekler giderek çözülmeye başlandı. Öğretmenlerin ve sendikaların senelerce nöbete ücret, derecelerin yükseltilmesi gibi birçok sorunlar zamanla çözümleniyor. 2015 Ağustos ayında yapılan görüşmeler ile birlikte eğitim camiası ve öğretmenler için pek çok radikal karar alındı.

Bu kararların başında öncelikle, derecelerin bir derece artması konusu geliyor. Toplu sözleşme ile birlikte artık 2005 yılından itibaren göreve başlayan öğretmenlerin derecelerinde bir derece ilerlemesi resmen karara bağlandı. Bu kararın alınmasından sonra, 15 Ocak 2016 tarihinde görevde olan öğretmenler veya idareciler için bir derece yükseltilmesi kararı alındı, bu karar ile birlikte 2005 yılından sonra göreve başlayan (Eylül ayında atanan arkadaşları da kapsıyor) memura bir derece daha verilecek.

Eylül ayında atanan 37 bin öğretmen de bu kapsamda değerlendirilecek. Ve bu karar ile birlikte birçok öğretmenin ocak ayı maaşlarında cüzi miktarlarda iyileştirmelere göze çarpacak.

Karar aynen şu şekilde:

Madde 28 -(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.”
Karar ile birlikte, alınacak zamlar ne kadar olacak ? Derece ve kademeler arasında geçişlerde yansıyacak ücretler aşağıda gösterilen düzeyde olacaktır. Göreve yeni başlayan bir öğretmen 9/1 ‘den 8/1 ‘e geçecektir.

9/1’den 8/1’e: 35 tl

8/1’den 7/1’e : 10 tl

7/1’den 6/1’e : 43 tl

6/1’den 5/1’e : 15 tl

5/1’den 4/1’e : 104 tl

4/1’den 3/1’e : 40 tl

3/1’den 2/1’e : 57 tl

2/1’den 1/1’e : 64 tl

1/1’den 1/4’e : 12 tl

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.