MEB’den, ek dersle ilgili iki görüş yazısı

Anadolu Lisesine dönüştürülen okullardaki yöneticiler okulun dönüştürüldüğü tarihten itibaren Anadolu Lisesinde görev yapan yöneticiler için öngörülen ek ders ücretinden yaralandırılacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28/12/2010 tarihli, 77086 ve “Ek ders ücreti” konulu yazılarında; “Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin, yönetim görevi karşılığında haftada kaç saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacakları Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’ın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir, Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenleme; yöneticilerin ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevleri bağlamında olmak üzere, farklı yönetsel çabayı ve çalışmayı gerektiren durumlar göz önünde bulundurularak emek-ücret dengesi bütünlüğünde yapılmıştır.

Bu çerçevede, okul yönetiminin tamamının ayrım gözetilmeksizin tüm okulun yönetimden sorumlu olduğu dikkate alındığında, söz konusu yönetim kadrosunda olanların, Okulun Anadolu Lisesine dönüştürüldüğü 2010–2011 ders yılının başlangıç tarihi olan 20 Eylül 2010 tarihinden itibaren, anılan Karar’ın 10’uncu maddesinde Anadolu liselerinde görev yapan yöneticiler için öngörülen saatler üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklamasında bulundu.

2-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06/01/2011 tarihli, 1006 sayılı ve “Ek ders ücreti ” konulu yazıları ile Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ödenen ek ders ücretinin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti saatinin belirlenmesinde ne şekilde dikkate alınacağını açıkladı.

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri saatleri ders dışı hazırlık hesabında dikkate alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06/01/2011 tarihli, 1006 sayılı ve “Ek ders ücreti” konulu yazılarında; “Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 2’nci sırasında; “…Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yar arlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan ‘Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik’ dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.” , aynı Genelgenin 6’ncı sırasında ise; “…Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır… ” denilmektedir.

Bu çerçevede konunun örneklendirilmesi gerekirse, üzerinde sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri kapsamındaki bir öğretmenin aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 19 saat fiilen ders okuttuğu ve bu derslerin dışında aynı hafta içinde fiilen 1 saat de “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik” dersini okuttuğu varsayıldığında, bu öğretmenin o hafta için yararlandırılacağı ek ders ücret şöyle olacaktır; haftada 19 saat okuttuğu derslerin 15 saati aylık karşılığı, 4 saati ek ders ücreti karşılığı sayılacak, o hafta fiilen okuttuğu “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik” dersi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecekse de bu ders hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacağından, o hafta içinde toplam 20 saat (19+1) ders okuttuğu için hazırlık ve planlama görevi karşılığı alacağı ek ders ücreti de 2 saat olacaktır. Bu öğretmen öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi karşılığında da haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağından, bu konumdaki bir öğretmen o hafta için toplam 8 saat (4+2+2) ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Aynı konumdaki bir öğretmenin o hafta içinde 1 saat “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik” dersini fiilen okutmadığı varsayıldığında ise, bu öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak o hafta için alacağı ek ders ücreti 1 saat (19/10=1) olacağından, bu durumdaki bir öğretmenin o hafta için toplam 7 saat (4+1+2) ek ders ücretinden yararlandırılması gerekecektir.” açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.