Kpss Önlisans Konuları – Kpss Ortaöğretim Konuları – Kpss Lisans Konuları

Kpss yada diğer adıyla kamu personeli seçme sınavı adayların mezuniyet durumlarına göre değişiklik gösterir. Kpss ortaöğretim ve kpss önlisans iki sene de bir olurken , kpss lisans ise her sene tekrarlanmaktadır.

Kpss lisans mezunları kpss genel yetenek ve genel kültür’ün yanı sıra alanlarıyla alakalı olarak sınava tabi olmaktadırlar. Örneğin eğitim fakültesi mezunu olan kpss adayları ölçme-değerlendirme, rehberlik, sınıf yönetimi, gelişim-öğrenme, program geliştirme gibi alan derslerinden sorumludurlar.

Kpss önlisans ve kpss ortaöğretim mezunları ise iki sene de bir girdikleri bu sınavda daha az alandan sorumludurlar. Kpss önlisans ve kpss ortaöğretim mezunları sınava sadece genel kültür ve genel yetenekten girmektedirler.

Kpss genel kültür deyince akla gelen dersler Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık (Anayasa) ve Güncel’bilgilerdir.
Kpss genel yetenek ise Matematik ve  Türkçe’dir.

Bu derslerin içerikleri ise çok ama çok derin konular içermemektedirler. Genel olarak ortaokul ve basit lise konuları yer almaktadır içeriklerinde.

Kpss önlisans ve kpss ortaöğretim ve kpss lisans içeriklerini şu başlıklar altında çalışabilirsiniz :

Kpss Tarih konu içeriği (30 Soru) :

– İlk Türk Devletleri ve Kültür – Medeniyet
– İlk Türk – İslan Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
– Anadolu Türk Tarihi  ve Kültür ve Medeniyet
– Osmanlı Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
–  III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etmenler
– Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
– Ulusal Kurtuluş Savaşı
– Atatürk İnkılapları
– Atatürk’ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve İlkeleri
– Atatürk Dönemi Dış Politika ve İç Olaylar
– II. Dünya Savaşı

Kpss genel yetenek ve genel kültür sınavı kpss önlisans, kpss ortaöğretim ve kpss lisans için paralellik göstermektedir. Yukarıda sizler için sıraladığımız kpss tarih konu başlıkları bütün sınavlar için paralellik göstermektedir. Bu konuların hepsinden soru çıkarken yoğunluk III. Selim döneminden sonraki konulardadır.

Kpss Coğrafya Konu Dağılımı (18 Soru) :

– Dünyanın Şekli, Hareketleri ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
– Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
– Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
– Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
– Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
– Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
– Grafik ve Tablo Yorumlama

Kpss Coğrafya konuları da yukarıdaki başlıklar altında sıralanabilir. Bu konular bütün kpss alanları için paralellik göstermektedir. Her sene en ayırıcı derslerin başında gelmektedir kpss coğrafya sınavı.

Kpss Vatandaşlık (Anayasa) Konu Dağılımı (12 Soru) :

–  Temel Hukuk Bilgileri
– Devlet ve Devlet Biçimleri
– Türk Anayasa Tarihi
– 1982 Anayasası
– Temel Hak ve Ödevler
– Yasama
– Yürütme
– Yargı
– İdari Hukuku
– Türkiye’nin İdari Yapısı
– Sosyal Kurumlar ve Bankacılık
– Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
– Türk-İslam Düşünürleri

Yukarıdaki konular kpss genel kültür’ün en zor bölümü olan kpss vatandaşlık konularıdır. Bunun yanında kpss güncel bilgiler konusu da sınavda çıkmaktadır. Bunun için ise kpss güncel olayları takip etmek gerekmektedir. Bizler sizler için ücretsiz kpss dershanemizde 2012 kpss güncel bilgiler köşesi oluşturduk bu sayfamızı takip ederek kpss güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kpss Matematik – Geometri Konu Dağılımı (30 Soru) :

– Temel Bilgiler ve İşlem Yeteneği
– Temel Kavramlar
– Sayı Sistemleri
– Doğal Sayılarda Bölme
– Bölünebilme
– Asal Çarpanlara Ayırma
– OBEB – OKEK
– Rasyonel Sayılar
– Basit Eşitsizlik ve Sıralama
–  Mutlak Değer
– Üslü Sayılar
– Köklü Sayılar
– Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
– Oran – Orantı
– Denklem Çözme
– Problemler (Sayı, işçi havuz, hareket, yüzde, karışım, grafik vb.)
– Kümeler
– İşlem
– Modüler Aritmetik
– Permütasyon – Kombinasyon
– Olasılık
– Üçgende Açı , Alan vb.
– Çokgenler, Paralel Kenar, Dikdörtgen, Kare, Yamuk-Deltoid, Çember-Daire , Analitik Geometri, Katı Cisimler

Yukarıda yazan kpss matematik konu dağılımında sorular ağırlıklı olarak Kümelere kadar olan konulardan gelmektedir ancak Kümeler ve onun sonrasında yer alan konulardan da 5-8 arası soru gelmektedir. Bunların 2-4 arası ise Geometri ve Analitik Geometriden gelmektedir.

Kpss Türkçe Konu Dağılımı (30 Soru) :

– Sözcükte anlam
– Cümlede anlam
– Paragraf (Ana Düşünce , Yardımcı Düşünce) , Paragrafta Yapı , Paragrafta Anlatım Biçimleri
–  Ses Bilgisi
– Yazım Kuralları
– Noktalama İşaretleri
– Dil Bilgisi
– Anlatım Bozukluğu

Kpss Türkçe konuları yukarıdaki konulardan gelmektedir. Kpss genel yetenek ve genel kültür konularının yanı sıra kpss lisansa girecek adayların alanlarından çıkacak konuların tamamına ise şu bağlantıdan bakabilirsiniz kpss konuları

NOT : Bu yazı egitimfakultesi.com tarafından yazılmıştır, her hangi bir sitede yayınlanması yasaktır.

7 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.