Kpss Nitelik Kod Kılavuzu Güncellendi

kpss-basvurulari1Kasım ayında yapılacak olan kpss atamalarına yönelik kpss nitelik kod kılavuzu güncellendi.

Konuyla ilgili olarak memurlar.net’in haberi şöyledir :

KPSS tercih kılavuzunda iki tür kodlama bulunmaktadır. İlk kod nitelik kodu olup, bu kodun hangi bölümleri ifade ettiği ayrıca başka bir kodlamada gösterilmiştir.

Nitelik kod kılavuzunda denk alan veya programlar tek bir kod altında belirtilmiştir. Örneğin; lisans tablosunda yer alan “hemşirelik”, “hemşirelik ve sağlık hizmetleri” ile “sağlık memurluğu” bölümleri, 4605 nitelik kodunda birbirine denk gösterilmiştir. Bu şu anlama gelmektedir. Bir kurum; hemşire talep ederken 4605 kodunu belirtmiş ise bu kadroya hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri ile sağlık memurluğu bölümü mezunlarının üçü de başvurabilecektir.

Yine; “elektronik mühendisliği”, “telekomünasyon mühendisliği”, “elektrik ve elektronik mühendisliği” ve “elektronik ve haberleşme mühendisliği” tek bir nitelik kodu altında (4619) birleştirilmiştir. Bir kurum 4619 nolu nitelik kodunu aradığında bu dört bölüm mezunu başvurabilecek, bu dört bölüm dışında kalan bir bölüm mezununun başvurması halinde bu başvuru işleme alınmayacaktır. Diğer taraftan, nitelik kodunda 4611 nolu bir tanımlamada yer almaktadır. Bu nitelik kodunu içeren kadrolara sadece “elektrik ve elektronik mühendisliği” bölümü mezunları başvurabilecektir.

Söz konusu bu düzenlemeler lisans ve önlisans için YÖK’ün; ortaöğretim için ise MEB’in görüşleri doğrultusunda yapılmakta olup, zaman zaman yapılan yeniden belirlemeler doğrultusunda nitelik kod kılavuzu güncellenmektedir.

Bölümünüze ilişkin bir değerlendirme yapabilmek, bölümünüzün dengi diğer programları görebilmek için aşağıdaki tabloları incelemeniz gerekmektedir.


DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanılan Nitelik Kod Kılavuzunu son hali ile ÖSYM Başkanlığının KPSS tercihlerini alma esnasında program/alan kontrolü yaparken kullanmakta olduğu kodlarının eşleştirmesi ekte sunulmuştur.

Ortaöğretim Programları

Önlisans Programları

Lisans Programları

6 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.