Kpss Gelişim Psikolojisi Püf Noktaları

 • Ø Gelişimsel araştırma yöntemlerini hatırlayalım :

ð  Kesitsel araştırma: Örneğin 5, 8 ve 12 yaşında 3 grup belirlenir. Bunlar üzerinde o yıl içinde tek seferde veri elde edilir.

ð  Boylamsal araştırma: Örneğin 5 yaşında bir grup belirlenir bu grup faklı yıllarda tekrar tekrar incelenir. Dikkat edin aynı grup inceleniyor.

ð  Sırasal yöntem: Kesitsel ve boylamsal bir arada kullanılır. 3 farklı grup tek seferde değil uzun yıllar incelenir.

 

 • Ø Bir işi yapabilecek seviyeye gelmenin olgunlaşma o işi yapmanın öğrenme olduğunu unutmayın. Öğrenme yaşantıyla oluşan nispeten kalıcı değişikliktir.
 • Ø Fiziksel olarak, 9 yaşına kadar erkekler daha ağır ve uzundur. 10yaşından sonra 2-3 yıl kadar kızlar daha uzun ve ağır olur , fakat erkekler ergenliğe girdiği anda daha uzun ve ağır olurlar.
 • Ø Biliyor musunuz, kızların psikomotor becerileri daha önce gelişir.
 • Ø Burayı sakın atlamayın, birkaç soruda işinize yarayabilir; İlkçocukluk döneminde ( 2-6 yaş), kalın kaslar kullanılır, gözler ıraksaktır, el-göz koordinasyonu gelişmemiştir. Bu nedenle okuma yazma öğrenmek zordur. İkinci çocukluk döneminde ( okul dönemi) ( 6-11 yaş ) ince kaslar gelişir, göz yakınsak olur, el-göz koordinasyonu sağlanır, bu nedenle okuma yazma öğrenebilirler.
 • Ø Her yıl kesin gelir:  Çocuğun Aslana kaplan demesi özümleme, aslanla kaplanı öğrendikten sonra yani denge durumunda aslan ve kaplan için ayrı şema yapması ise düzenlemedir. Daha sonra bunlar arasında bağlantı kurarsa  benzerlik ve farklılıkları ifade ederse örgütleme olur.
 • Ø Bugün güneş benim için doğuyor derse animizm( canlandırmacılık),  bugün güneşi dedem yakmış derse yapaycılık olur.
 • Ø Özelden özele akıl yürütme tek yönlü akıl yürüterek yanlış bağdaştırmalar kurmasıdır. Odaktan uzaklaşamama ise bir çok durum içinde sadece birine dikkat edebilmektir. Özümleme ise bunlardan farklıdır özümleme şemayı genişletmektir. Özelden özele akıl yürütmede şema daraltılır.
 • Ø Çocuğun sadece kendini düşünerek yaptığı konuşmaya  ben merkezci dil denir. Dış dünyaya kapalıdır. Tek başına  yaparsa  monolog, yanında birkaç çocuk daha varken yaparsa toplu monolog denir.
 • Ø Yansıtıcı konuşma  Karşımızdaki kişinin içini dökmesi, başarmak için nelere ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkarmasıdır.
 • Ø Dil gelişiminde Pıaget ve Vygotsky nin farkını biliyormusunuz ;

ð  Pıaget’ e göre sıralama:   Otistik konuşma- ben merkezci konuşma – sosyal konuşma.  Yani pıaget’ e göre bireysellikten sosyalliğe geçiş var. Ben merkezcilik kaybolup sosyal konuşmaya gelişiyor.

ð  Vygotsky’ a göre sıralama:  Sosyal konuşma- ben merkezci konuşma- içsel konuşma. Yani  birey doğuştan sosyal daha sonra benmerkezci olur ve benmerkezcilik yok olmaz  sadece içselleşir. Öyle düşünür ama sesli söylemez.

 

 • Ø Mizahın temelinde tutarsızlıklar ve uygusuzluklar vardır. Bu nedenle tutarsız ve çilişki ailelerden çıkan çocukların mizahı daha çok gelişmiştir.

 

 • Ø Koruyucu anne babaların en fazla zarar verdiği dönemin, özerkliğe karşı – kuşku utanç , otoriter ailelerin en fazla zarar verdiği dönemin girişimciliğe karşı- suçluluk olduğunu unutmayın.

 

 • Ø Başarılı kimlik çevresindeki imkanları araştırmış ve bir kimliğe bağlanmıştır. Moratoryum imkanları araştırmış fakat bir kimliğe bağlanmamış ertelemeye geçmiştir. İpotekli kimlik çevresindeki imkanları araştırmamış en yakın otorite kimliğini almıştır. Dağınık kimlik bir kimliğe bağlanmamış ve bağlanmaktan kaçan kimliktir.

 

 • Ø Ters kimlik çevresinin ve cinsiyetinin zıttı bir kimlik oluşturmaktır.

 

 • Ø Buraya dikkat …!!

Otoriter anne -babalar daha çok girişimciliğe karşı suçluluk dönemine zarar verirken; koruyucu anne-babalar daha çok özerkliğe karşı kuşku ve utanç dönemine zarar verir.

 

 • Ø Çeldiricilerde yer alabilir …

–          Ergenliğin başlangıcına erinlik denir.

–          Birincil cinsiyet özellikleri, direkt üremeyle ilgili olanlardır. Sperm ve yumurta oluşumu  gibi.

–          İkincil cinsiyet özellikleri direkt üremeyle ilgili olmayan özelliklerdir. Fiziksel değişimler gibi.

Sakın unutmayın….

Ergenlik döneminde önce ikincil cinsiyet özellikleri görülür, daha sonra birincil cinsiyet özellikleri görülür.

 

 • Ø Bu sıralamaya dikkat…

Bedensel gelişimin hızlıdan yavaşa doğru: doğum öncesi dönem – bebeklik dönemi – ergenlik dönemi- ilk çocukluk dönemi – son çocukluk dönemi.

 

 • Ø Gelişimin görevlerinde, bu farka dikkat edin …

–   cinsiyetin farkına varma = ilk çocukluk

–   cinsiyetine uygun sosyal rolleri kazanma = son çocukluk

–   yetişkin kadın erkek rolleri kazanma = ergenlik

 

 • Ø Pıaget ‘ le ilgili bu bilgiler önemli…

–          bilişsel gelişim olgunlaşma temellidir yani biyolojik temelli.

–          Bilişsel gelişim çevreye uyum sürecidir.

–          Birey bilginin pasif alıcısı değil aksine bilgiyi yapılandıran aktif bir mekanizmadır.

–          Herkes soyut işlemler dönemine geçmeyebilir, bu ihtiyaçla alakalıdır.

 

 • Ø Bunu biliyor musunuz ?

Nesne sürekliliğinin kazanılması ve ertelenmiş taklit çocuğun bellek kullanımının geliştiğini gösterir.

 

 • Ø Sürekli sorulur…

İşlem öncesindeki bir çocuğun, özel bir durumdan başka özel bir duruma yanlış ilişkilendirme yapması, özelden özele akıl yürütmedir. Hatırlayın: çocuğun, deodorantın koltuk altına sıkıldığını öğrenince, evdeki koltukların altına sıkması..

 

 • Ø Korunumla ilgili ince bir ayrıntı…

Korunumu kazanmış çocuklar maddeye odaklanırken, korunumu kazanamamış çocuklar şekle odaklanır. Çünkü şekil değişirse madde miktarı da değişir.

 

 • Ø Vygotsky’nin “yapı iskelesi” kavramı gelebilir…

Bir öğrenme yapılırken bir yetişkine ihtiyaç duyarız. Başlangıçta yetişkin bizim için yapı iskelesidir. İşi öğrendikçe, yetişkine olan ihtiyaç azalır. Bu durum yapı iskelesidir. Yakınsal gelişim alanıyla ilişkili bir kavramdır.

 • Ø Savunma mekanizmalarına dikkat edelim…

–      Maçı kaybeden bir takımın oyuncusunun; “ Bu zeminde kim gol atmış ki biz atalım” derse mantığa bürüme.

–       “ hakem maçı düzgün yönetmedi, o nedenle kaybettik” derse, yansıtma.

–        “ sağlık olsun , bir daha ki maçlara en azından takımı tanıdık” derse, pollyanna.

–         Eğer bu futbolcu , gidip kale direğini tekmelerse, yer değiştirmedir. ( Dedikodu yapmanın ve iftira atmanın da yer değiştirme olduğunu unutmayın.)

 

 • Ø Kohlberg’in, ahlak gelişiminde bunlara dikkat…

-Kişi kendi çıkarlarıyla hareket ederse, kendi hazzını düşünürse ; saf çıkarcılık.

-Başkalarının iyiliği için uğraşırsa ve tek beklentisi kabul görmek, onaylanmaksa; iyi çocuk eğilimi.

-Kanunları sorgulamaksızın kabul ederse ve her şeyden üstün tutarsa; kanun ve düzen eğilimi

 

 • Ø Ahlak gelişiminde bu ayrıma dikkat…

– 6-10 yaş arasında nesnel sorumluluk görülür ( dışa bağımlı dönem)

– 10 yaş üzerinde ise öznel sorumluluk görülür ( özerk dönem )

 

 

EDİTÖR: Uzm. Ender ARSLAN

FACEBOOK SAYFASI: “ Ender HOCA Eğitim Bilimleri “

Mail: enderce-22@hotmail.com

Kaynak : Kpss Gelişim Psikolojisi Püf Noktaları

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.