Kpss 2008’den 2 Soru İptal Edildi

2008 yılında yapılan lisans düzeyindeki Kpss’den 2 soru iptal edildi. Daha önceden 13 sorunun iptali için açılan dava sonuca ulaştı ve bu 13 sorudan 2 tanesi hatalı bulunarak iptal edildi. İptal edilen sorular şöyle :

Sorular

11. Posner beş tür eğitim programı olduğunu söylemektedir. Bunlar; resmi program, uygulamadaki program, örtük program, ekstra program ve ihmal edilen (geçersiz) programdır. Posner’in eğitim programını bu şekilde ayırmasının uygulamadaki anlamı ya da katkısı ne olabilir?

A) Eğitim araştırmacılarının resmî programın önemini kavramalarına neden olur.
B) Eğitim reformlarının başarı ve başarısızlıklarının nedenlerini belirlemeye yardımcı olur.
C) Program geliştirme alanının ne kadar dinamik bir süreç olduğunun kavranmasına yardımcı olur.
D) Program değerlendirmenin sistematik olarak yapılması gerektiğini ortaya koymaya yardımcı olur.
E) Aynı programın farklı boyutlarını ve farklı akademik çıktılarını belirlemeye yardımcı olur.

97. Tüm uyarılarına rağmen salonda koşarak oyun oynamaya devam eden oğlunu 15 dakika süreyle banyoya kapatan bir babanın uyguladığı davranış kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ara verme (time out)
B) Olumsuz pekiştirme
C) Şekillendirme
D) I. tip ceza
E) Kademeli yaklaşma

İptal edilen bu eğitim bilimleri sorularının nasıl bir sonuç doğuracağı yakın zamanda aydınlanacaktır.

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.