Kimler KPSS Tercihi Yapamaz? Nelere Dikkat Etmeli?

Adaylar, yanlış ve bilinçsiz tercihleri sonucunda yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılamamakta ve bu durum hem adayın hem kurumun hem de kendisi yerleşmeseydi onun yerine yerleşecek başka bir adayın mağdur olmasına ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır.  Adaylar 2010/2 tercihlerini yaparken aşağıda yer alan hususlara çok dikkat etmeleri gerekir; aksi takdirde yerleşmiş olsalar dahi atamaları yapılamaz ve aynı puanla merkezi olarak iki yıl boyunca bir daha tercih yapamazlar.  Bu yazının oluşturulma amacı Merkezi Yerleştirmeler sonucunda kadro/pozisyonların boş kalması ya da adayın yerleştirildiği halde evraklarını vermemesi, gerekli koşulları taşımaması gibi sebeplerden dolayı atamasının yapılmaması sonucunu  doğuran verimsiz tercihlerin önüne geçmektir.

Öncelikle 2010/2 tercih kılavuzunda her yerleştirmede olduğu gibi ve adayların bildiğinin aksine sadece  kadrolu memurluklar yer almamaktadır. Tercih kılavuzunda iki istihdam türü yer almaktadır. Bunlar :

  • 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi memur kadroları
  • 399 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonları

( Bu pozisyonlara  399 sayılı KHK’ya tabi KİT personeli de denilmektedir. TCDD, DHMİ, MKEK, TEİAŞ gibi gibi kurumlar Kamu İktisadi Kuruluşlarıdır ve buralarda yer alan  sözleşmeli personel pozisyonlarına  merkezi yerleştirmeler ile personel atanır. Bu pozisyonlarda derece ve kademe olmadığı için Tercih kılavuzunda bu pozisyonların dereceleri “0”(sıfır) olarak gösterilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, şartlarını taşımak gereklidir.

Adayların tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer niteliklere de sahip olmaları gerekmektedir.

Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017) “Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak.” koşulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar başvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar başvuramayacaktır.)

Bilindiği üzere KPSS B Grubu puanları 2 yıl sonra yapılacak olan yeni KPSS B Grubu sınavına kadar geçerlidir. Bu durumda 2008 KPSS puanları geçersiz olduğu için bu puana sahip adaylar  24 Ocak’ta tercih yapamayacaklardır.

KPSS B Grubu sınavları 2 senede bir (çift yıllarda) yapılmaktadır. Fakat burada adayların kafasını karıştıran kısım tek yıllarda  yapılan sınavlarda da KPSSP3 puanının hesaplanmasıdır. KPSSP3 puanı her yıl hesaplanmakla beraber sadece çift yıllarda yapılan B Grubu sınavlar sonucu elde edilen P3 puanı sadece B Grubu merkezi yerleştirmeler veya diğer kurumsal yerleştirmeler için kullanılabilir. Bunun yanında tek yıllarda elde edilen P3 puanı ise kesinlikle B Grubu merkezi yerleştirme veya kurumsal yerleştirmelerde kullanılamazken; A Grubu, Öğretmenlik, banka ve polislik sınavları başvurularında kullanılabilir.

Örneğin

2010-2012-2014  KPSSP3 ile merkezi yerleştirme, kurumsal yerleştirme, A Grubu,    banka, polislik

2009-2011-2013    KPSSP3 ile A Grubu, banka, polislik.Öğretmenlik

Yerleşme döneminin en geç son günü itibari ile sınava girdiği öğrenim düzeyinden mezun duruma gelmemiş adayların tercih yapmaması gerekir. Bu kişiler ancak ilgili öğrenim düzeyinden mezun olduktan sonra KPSS B Grubu puanlarını kullanabilirler. Buna rağmen  yerleşen adaylar için bu durum atanma hususunda geçerli bir hak teşkil etmez ve kurumları tarafından atamaları gerçekleştirilmez. Yani  2010/2 yerleştirmelerinde geçici mezuniyet/diploma belgelerinde mezuniyet tarihi olarak 2 Şubat 2011 sonrası bir tarih yazması muhtemel adaylar tercih yapmamalıdır.   Burada önemli olan ilgili belgenin mutlaka adayın elinde olması değildir. Yerleştirme dönemi sonrasında da verilen fakat mezuniyet tarihi 02 Şubat ve öncesi olarak belirtilen diploma/geçici mezuniyet belgesi de yine bu kapsamda geçerli olmaktadır.  İdari sebeplerden dolayı diploması verilemeyen adaylar ise daha sonra alacakları diploma/geçici mezuniyet belgesinde 02 Şubat ve öncesi bir tarih yer alması durumunda tercihleri ve yerleştirme sonuçları geçerli olacaktır. (Öğretim kurumlarınca verilen diğer belgeler geçersizdir.)

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sınav başvurusu veya sınav  tarihlerinde mezun olmuş olmak şartı yoktur. Bu bağlamda Önlisans / Lisans mezunu adaylar için ilk yarı döneminde alttan kalan derslerini vererek en geç 2 Şubat tarihine kadar mezun duruma gelenler  2010/2 yerleştirmelerinde tercih yapabilirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma şartlarından birisi kazai rüşt hali haricinde 18 yaşını doldurmuş olmaktır.(18 yaşına girmiş olmak değil). Yine bu durum yerleştirme döneminin en geç son günü itibari ile gerçekleşmiş olmalıdır. Örneğin, 17 yaşında olan bir adayın sınava başvurmasında veya sınava katılmasında herhangi bir sorun yoktur. Sınav sonrasında puanı geçerli olmasına karşın 18 yaş doldurmuş olmak koşulunu sağlamadığı için yerleştirilmesi ve atamasının yapılması mümkün değildir. Yani sonuç olarak tarih olarak 02 Şubat 1993 sonrasında doğanlar 2010/2 yerleştirmelerinde tercih yapamazlar ve atanamazlar.

Ayrıca bazı özel mevzuatlarda belirtilen istisnai durumlar (örneğin DHMİ bünyesinde ARFF memuru için en fazla 28 yaşında olmak) haricinde , B Grubu kadro/pozisyonlar için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Yani 35, 55, 75 gibi yaşı ne olursa olsun herkes B Grubu tercih yapabilir.

Kazai rüşt kararı ile ilgili olarak ise bu karar idari bir işlem olmayıp mahkeme kararıdır. Adaylar bu belgeye sınava girdikleri tarih veya öncesinde sahip olmuş olmaları gerekir.(Yerleştirme dönemi değil.)

B Grubu tercihler konusunda herhangi bir taban puan veya baraj puan bulunmamaktadır. Bazı yerlerde yer alan 70 puan ve üstü olanlar merkezi yerleştirmelere başvurabilir gibi bilgiler kesinlikle asılsızdır. Sınavda KPSSP3 puanı 5 olan bir aday bile istediği gibi tercih yapabilir.

Bir aday hangi öğrenim düzeyinden KPSS’ye girdiyse ilgili KPSS puanının geçerli olduğu süre boyunca öğrenim düzeyi değişse dahi  yapılan tüm merkezi veya kurumsal yerleştirmelerde bu puanını kullanabilir. Örneğin, ortaöğretim puanı olan bir aday puanın geçerli olduğu 2 yıl boyunca önlisans veya lisans mezunu durumuna gelse dahi ortaöğretim puanı geçerlidir ve tercih yapabilir. Aynı durum önlisans olarak sınava giren adayın lisans mezunu haline gelmesi durumunda da geçerlidir.

Fakat burada dikkat edilmesi gerekir ki, husus bir adayın aynı ya da farklı iki öğretim düzeyinden  aynı anda geçerli iki KPSS B Grubu puanı olamaz. Yani çift yılda ortaöğretim/önlisans olarak sınava giren aday sonraki tek yılda lisans mezunu olarak KPSS’ye girdiğinde P3 puanı hesaplanmaktadır fakat buradaki P3 puanı yukarıda bahsettiğimiz gibi B Grubu P3 puanı değildir. Yani burada aynı anda geçerli olan iki tane aynı türde B Grubu puanı yoktur ve önceki sene alınan P93/P94 puanı ile tercih yapılabilir.

Ayrıca lisans KPSS puanına sahip bir adayın halihazırda aynı zamanda ortaöğretim mezunu olması nedeniyle bu kadrolara tercih yapabilmesi gibi bir durum olamaz. Adaylar hangi öğrenim düzeyinden sınava girdilerse sadece o öğrenim düzeyinden tercih yapabilirler.

Tercihler konusunda aynı bölüm olmak koşulu ile açık öğretim ya da örgün öğretim mezunu olmak arasında herhangi bir fark yoktur. Aday hangi bölüm mezunu ise o bölüm kodu ile tercih yapar.

Yüksek lisans programının KPSS yerleştirmeleri açısından hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Örneğin, muhasebe lisans mezunu bir aday iktisat dalından yüksek lisans yapmış olsa dahi 4421- iktisat kodu yer alan kadro/pozisyonları kesinlikle tercih edemez. Zaten halihazırda KPSS başvuru ve sınavlarında da yüksek lisansa yönelik ayrı bir kategori ya da uygulama bulunmamaktadır.

Her aday Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının  resmi websitesinde http://www.dpb.gov.tr/kpssduyuru_01.html linkine ulaşarak ikinci sırada yer alan “Nitelik Kod Kılavuzu” ndan kendi bölümü için belirlenen kodu öğrenmelidir. Nitelik kod kılavuzu açılışta Lisans bölümlerinin kodları ile açılmaktadır. Altta yer alan “Önlisans”, “ Ortaöğretim”, “ Özel Koşul” “Cinsiyet-yaş” sekmeleri ile kendi bölüm kodlarını ve diğer özel koşulları öğrenebilirler.

Tercih kılavuzunda bütün kadro pozisyonların karşısında her kurumun kendi takdir hakkı ile ihtiyaçlarına göre belirlediği bölüm kodları yer almaktadır. Adaylar kendi bölüm kodlarının yer aldığı kadro/pozisyonları tercih edebilirler. Kendi bölüm kodunun olmadığı kadro/pozisyona tercih yapanların  yerleştirilse dahi ataması kesinlikle yapılamaz. Fakat 2001-3001-4001 gibi kodlar kendi öğretim düzeylerinde her aday tarafından kullanılabileceği için bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonlar da tercih edilebilir.

Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir. Örneğin, bir kadroda 4421,4431,4459,4503 gibi birden fazla kod varsa bu bölümlerden herhangi birinden mezun olmuş adaylar bu kadroyu tercih edebilir.

Bazı lisans bölümlerinin, önlisans düzeyinde bölümleri olmaması dolayısıyla lisans öğrenimlerinin en az 2 yılını tamamlamış olarak ilişik keserek önlisans diploması alarak 9005 kodu ile başvuran adaylar 2010/2 yerleştirmelerinde şu üç hususa önemle dikkat etmek gerekmektedir:

  • En az iki yılı tamamlanarak ilişik kesmek kaydıyla önlisans diploması  alınan lisans programının önlisans bölümü yoksa bu adayların tümü 2010/2 yerleştirmelerinde “3001” kodu ile tercihlerini yapacaklardır. Örneğin, Kamu Yönetimi Lisans programının, önlisans programı bulunmamaktadır. Bunun gibi bölümlerde öğrenime başlayıp en az iki yılı tamamlayarak önlisans diploması alan adaylar için Nitelik Kod Kılavuzunda bu konuda herhangi bir kod düzenlenmediği için bu adaylar “3001” kodu olan kadro/pozisyonları tercih edeceklerdir.
  • En az iki yılı tamamlanarak ilişik kesmek kaydıyla önlisans diploması alınan lisans programının önlisans bölümü olması ve verilen önlisans diplomasında ilgili program adınınaçıkça belirtilmemiş olması halinde bu adaylar yine “3001” kodu ile tercih yapacaklardır.Örneğin, İşletme lisans programının aynı zamanda önlisans programı da bulunmaktadır. Bunun gibi bölümlerde öğrenime başlayıp en az iki yılı tamamlayarak önlisans diploması alan adayların diplomalarında ilgili bölüm adı zikredilmeksizin “önlisans diploması almaya hak kazanmıştır” gibi ibarelerin yer alması halinde bu adaylar da yine sadece “3001” kodu yer alan kadro/pozisyonları tercih edebileceklerdir.
  • En az iki yılı tamamlanarak ilişik kesmek kaydıyla önlisans diploması alınan lisans programının önlisans bölümü olması ve verilen önlisans diplomasında ilgili program adının açıkça belirtilmiş olması halinde bu adaylar ilgili önlisans programının kodu ile tercih yapacaklardır. Örneğin, İşletme lisans programının aynı zamanda önlisans programı da bulunmaktadır. Bunun gibi bölümlerde öğrenime başlayıp en az iki yılı tamamlayarak önlisans diploması alan adayların diplomalarında ilgili bölüm adı açıkça belirtildiyse ( işletme önlisans diploması almaya hak kazanmıştır” gibi ibareler yer alması halinde) bu adaylar ilgili önlisans programının kodu ile tercih yapabilirler. Aynı zamanda 3001 kodu ile de tercih yapabilirler.

ÇOK ÖNEMLİ: Önlisans  programı olan Lisans programlarından (örneğin işletme,maliye gibi) en az iki yılı tamamlayarak önlisans diploması alan adayların, 31 Mayıs -02 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS Sınav Başvuruları sırasında mezun olunan bölüm kodu seçiminde farklı ve yanlış uygulamalarda bulunduğu tespit edilmiştir ve böyle bir durumda yukarıda açıklamasını yaptığımız hususları başvuru esnasında dikkate almayarak yanlış mezuniyet kodu ile başvuru yapan adayların yerleştirme tercihi başvuruları 2010/2 (24 Ocak) ve diğer yerleştirmelerde sistem tarafından reddedilecektir. Bu durumda olan adaylar aşağıdaki üç hususa dikkat etmelidir:

  1. En az iki yılı tamamlanarak ilişik kesmek kaydıyla önlisans diploması  alınan lisans programının önlisans bölümü olmayan adayların KPSS’ye başvurdukları  mezun olunan bölüm kodunun kesinlikle “9005-Diğer” olması gereklidir.
  2. En az iki yılı tamamlanarak ilişik kesmek kaydıyla önlisans diploması  alınan lisans programının önlisans bölümü olup da verilen/verilecek önlisans diplomasında açıkça bölüm adı belirtilmeyen/belirtilmeyecek olan adayların da  KPSS’ye başvurdukları  mezun olunan bölüm kodunun kesinlikle “9005-Diğer” olması gereklidir. Örneğin lisans işletme okurken önlisans diploması bir adayın diplomasında açıkça işletme ibaresi yoksa bu adayın mezun olunan bölüm kodu “9005” olmalıdır. Bu adaylar kendilerinin “5341” kodu ile tanıtmış olsalar dahi bu kişilerin “3163” kodlarının olduğu kadro/pozisyonları tercih etmeleri mümkün değildir.
  3. En az iki yılı tamamlanarak ilişik kesmek kaydıyla önlisans diploması alınan lisans programının önlisans bölümü olması ve verilen önlisans diplomasında ilgili program adınınaçıkça belirtilmiş olması halinde bu adayların KPSS’ye başvurdukları  mezun olunan bölüm kodunun kesinlikle ilgili önlisans programı kodu olması gereklidir. Örneğin lisans işletme okurken önlisans diploma alan bir adayın diplomasında açıkça işletme belirtildiyse bu adayın mezun olunan bölüm kodu “5341” olmalıdır. Bu aday 9005 kodu ile başvuru yapmış ise yerleştirmelerde “3163” kodu yer alan kadro/pozisyonları tercih edemez.

Başvuru esnasında bu şekilde hareket etmeyen adaylar acilen www.osym.gov.trsitesinde yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM Başkanlığına başvurmalıdır. Aksi takdirde tercih edebilecekleri kadro/pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Tercih kılavuzunda 1,6 ve 7 ile başlayan kodlar özel koşul ve cinsiyete ilişkin koşullardır. Bu koşulları en geç yerleştirme döneminin son günü itibariyle sağlamayan adaylar yerleşseler dahi atamaları yapılmaz.

3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna sadece aşağıda belirtilen 4 lise mezunu adaylar yerleşebilir ve atanabilir:

1- Endüstri Meslek Lisesi,

2-Kız Meslek Lisesi,

3-Teknik Lise

4-Kız Teknik Lisesi mezunları.

Bu liseler haricindeki diğer ortaöğretim kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır. (örneğin, İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin Arama Kurtarma Teknisyeni kadrolarını sadece bu 4 lise mezunu olan adaylar tercih edebilirler ve bu durum çok önemli bir husustur. Önceki yerleştirmelerde buna dikkat etmeyen birçok aday yerleştiği halde atanamamıştır. Yani, imamhatip lisesi, anadolu lisesi, genel lise, Anadolu tapu kadastro lisesi, fen lisesi, turizm lisesi, ticaret lisesi, sağlık meslek lisesi, süper lise, Anadolu tarım meslek lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi mezunlar KESİNLİKLE teknisyen kadrolarını tercih etmemelidir.

Askerde olanlar veya  Bakaya kalanların tercih ve atanmaları ile ilgili özel durum 24 Ocak pazartesi günü yine sayfamızda yayınlanacaktır.

Kaynak : www.dpud.org

5 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.