İslamiyet öncesi türk edebiyatının sözlü ürünleri

İslamiyet öncesi türk edebiyatının sözlü ürünleri

* Koşuk
* Sagu
* Sav
* Destan

koşuk

* Yiğitlik,aşk,doğa gibi konular işlenmiştir.
* Kafiye düzeni “aaab-cccb-dddb” şeklindedir.
* Halk edebiyatındaki karşılığı “koşma”
* Divan edebiyatındaki karşılığı “gazel” dir.
* Sığır(av töreni) ve şölen(kurban töreni) adı verilen törenlerde söylenir.

Sagu

* Devlet büyüklerinin ölümü üzerine duyulan acıyı dile getirmek için söylenen şiirlerdir.
* Kafiye düzeni koşuktaki gibidir.
* Halk edebiyatındaki karşılığı “ağıt”
* Divan edebiyatındaki karşılığı “mersiye”dir.

Sav

* Bugünkü atasözünün yerine kullanılmıştır.
* Bir düşünceyi,bir deneyimi,bir öğüdü,en az sözcükle kısaca anlatan kalıplaşmış sözlerdir.
* Biçim olarak cümle veya iki dize şeklinde söylenir.

Destan

* Eski çağlarda savaş,göç ve afet gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş,uzun,manzum,yiğitlik öykülerinin derlenip düzenlendiği şiirlerdir.
* Manzumdurlar
* Zamanla değişikliğe uğrayabilirler.
* Anonimdirler.
* Olay ve kişiler olağanüstüdür
* Kahramanlar önemli bir yer tutar.
* Kahramanlar seçkin tabakadan seçilir.
* Tanrılar olaylara karışır.
* Ulusal dille söylenir.
* Destanlar,oluşumları bakımından “doğal destan” ve “yapay destan” olmak üzere ikiye ayrılır.
* Doğal Destan:Toplumu derinden etkileyen(göç,deprem,savaş…) olayların anlatıldığı destanlardır.
* Doğal destanların oluşumunda 3 safha vardır.
• Doğuş Safhası
• Yayılma Safhası
• Derleme Safhası

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.