İslami dönem türk edebiyatının özellikleri

İslami dönem türk edebiyatının özellikleri

* Türkler 10.yy ın ilk yarısından itibaren İslamiyet’i kabul etmeye başladılar.
* İslam dinine giren Türklerin sosyal ve kültürel hayatlarında önemli değişiklikler olmuştur.
* Bu dönemle birlikte yazılı ürünler de çoğalmaya başlamıştır.
* 11. Ve 13. Yy da Türk toplumu içinde Arapça ve Farsçayı bilen yeni bir aydın zümre doğmuştur.
* Sanatçılar,öğrendikleri Arapça ve Farsçanın yanında bu dillerde meydana getirilmiş edebiyatın etkisinde kaldılar.
* İlim ve din alanında Arapça,edebiyat alanında Farsça ağırlık kazandı.
* Hece ölçüsnün yerini aruz ölçüsü aldı
* Eski Türk nazım biçimleri yanında mesnevi ve gazel gibi yeni nazım biçimleri kullanıldı.
* Oluşturulan eserler öğüt verici niteliktedir.
* Eserlerinde genellikle,dini ve tasavvufi konulara yer verilmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.