Erken doğum yapan kadının izin hakkı düzeltiliyor

Soru: Kadın işçilerin 8 hafta doğum öncesi iznini kullanırken, erken doğum yapması halinde, kullanamadığı izin süresi doğum sonrası izin süresine eklenmiyor ve yanıyordu. Torba kanunda bu izin hakkında bir madde var mı? Ayşegül

Cevap: TBMM genel kurulunda görüşmeleri devam eden af yasa tasarısına plan ve bütçe komisyonunda eklenen bir maddeyle erken doğum yapan kadın sigortalıların mağduriyetine son veriliyor. Yapılan düzenlemeyle sigortalı kadın işçinin 8 haftalık doğum izni sırasında erken doğum yapması halinde, doğumdan önce kullanması gereken 8 haftalık izinden erken doğum nedeniyle kullanamadığı süreler doğumdan sonraki 8 haftalık izin süresine eklenecek. Bu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği alınabilecek.

Daha az Taşıt Vergisi ödeyeceksiniz

Soru: 1998 model binek otomobilim var. Kaç lira Taşıt Vergisi ödemem gerekiyor? Kasko bedeline göre daha az vergi ödendiğini duydum. Bu konuda bilgi verir misiniz? Mahmut DEMİR

Cevap: Taşıtının kasko değerinin yüzde 5’i, ödeyecekleri Motorlu Taşıt Vergisi’nden fazla olanlar, vergi tarifesinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlar için bir alt kademede belirlenen tutarda vergi ödeyebiliyor. Aracınızın 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 523 liradır. Otomobilinizin kasko değeri 7450 lira, kasko bedelinin yüzde 5’i de 372 liradır. Aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisi olan 523 lira, kasko bedelinin yüzde 5’i olan 372 liradan fazla olduğundan, Taşıt Vergisi olarak 523 lira yerine, bir alt kademedeki taşıtlara ait 346 lirayı ödeyebilirsiniz. Bu uygulamadan yararlanmak için bir sigorta acentesine, ‘Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu’ düzenleterek dilekçe ekinde bağlı olduğunuz vergi dairesine vermeniz yeterli olacaktır. Hatta geçmiş yıllarda fazla ödediğiniz vergileri de geri alabilirsiniz. Yarın Taşıt Vergisi birinci taksit ödemesinin son günü. Taşıt sahiplerinin fazla vergi ödememek için, taşıtın kasko bedelinin yüzde 5’i ile Taşıt Vergisi’ni mukayese ettikten sonra vergi ödemelerinde yarar var.

İki doğum için ödenecek borçlanma bedeli 12.240 liradır

Soru: Annem 1959 doğumlu. 3 çocuğu var. 15 Nisan 1974’te SSK’lı olmuş. 15 gün çalışıp işten ayrılmış. Annemin emekli maaşı alabilmesi için ne gibi yol izlemesi gerekiyor? Doğumdan dolayı borçlanabilir miyiz? İsteğe bağlı dışarıdan ödeyebilir mi? Melike GÜLSEVER

Cevap: Anneniz 8 Eylül 1999 itibarıyla 18 yıldan fazla süredir sigortalı olduğundan eski kanun şartlarına tabi olarak emekli olacak. Eski kanuna göre; yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabi. 3585 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Anneniz 3 doğumundan, aralarında en az iki yıl süre olan ikisini borçlanarak 1440 gün kazanabilir. Annenizin SSK’dan emekli olabilmek için doğumlarını sigortalı bir işte çalışırken borçlanmalı. Doğum borçlanması yaptıktan sonra isteğe bağlı olarak Bağ-Kur’a 41 ay (1230 gün) prim ödeyebilir. 41 ay prim ödedikten sonra isteğe bağlıdan çıkıp kalan 915 gün primini sigortalı bir işte çalışarak ödemeli. Anneniz iki doğumunu en geç 30 Haziran 2011’e kadar yaparsa, ödeyeceği borçlanma bedeli 12.240 liradır.

Başlangıçtan önceki doğumların borçlanması af kanununda yok

Soru: Torba yasada sigorta başlangıç tarihinden önce doğum yapan kadın sigortalıların doğum borçlanması yapabileceklerine dair bir düzenleme var mı? Sevil GÜL

Cevap: Torba yasada sigorta başlangıç tarihinden önce doğum yapan kadın sigortalının doğum borçlanması yapabileceğine dair bir düzenleme yok. Ancak yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşmeleri devam ediyor. Belki genel kurulda tasarıya bu yönde bir ekleme yapılabilir. Esasında, torba yasaya bu tür bir düzenleme koymaya da gerek yok. Çünkü sigorta başlangıç tarihinden önce borçlanma yapılmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) genelge ile yapmış olduğu düzenlemeden kaynaklanıyor. Yasa maddesinin sigortalı lehine yorumundan, sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumların da borçlanılabileceği sonucu çıkıyor. Ancak SGK bu maddeyi aksi yönde yorumlayarak, başlangıçtan önceki doğumlar için borçlanma izni vermiyor.

Çeyiz yardımı için yetim aylığı alırken evlenmek gerekiyor

Soru: Babam 2008’de vefat etti. 2009’da evlendim. Ocak 2011’de işten ayrıldım. Evlenme yardımı alabilir miyim? Aysel T.

Cevap: Evlilik parası olarak nitelediğiniz, ‘çeyiz yardımı’ olmalı. Çeyiz yardımını, anne veya babasından dolayı yetim aylığı alırken evlenen kız çocukları alabiliyor. Sorunuzdan babanız vefat ettiğinde çalıştığınızdan dolayı yetim aylığı bağlatamadığınız anlaşılıyor. Evlendiğinizde babanızdan yetim aylığı almadığınızdan, maalesef çeyiz yardımı alamazsınız.

Tabi olduğunuz kademeyi değiştirmediğinden askerlik borçlanması hiçbir fayda sağlamıyor

Soru: 7 Haziran 1964 doğumluyum. 8 Ocak 1988’de SSK’lı oldum. Askerden önce sigortam yoktu. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum? 8100 gün primim var. Çiğdem DEMİR

Cevap: 25 yıl sigorta, 5375 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 7 Haziran 2014’te emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması emeklilik şartlarınızı belirleyen kademenizi değiştirmediğinden, emeklilik tarihiniz değişmiyor. Askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok.

Destek priminin aftan yararlanması için öncelikle tescil gerekiyor

Soru: Aftan yararlanabilmesi için, yasa çıkmadan önce primin tahakkuk etmesi şart mı? Ali ÖZYER

Cevap: Aftan yararlanmak için öncelikle kapsamdaki (Kasım 2010 ve önceki aylara ait) prim borçlarının tahakkuk etmiş ve af kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olması gerekiyor. Ancak sosyal güvenlik destek priminde ayrıcalık var. Destek priminin aftan yararlanması için, en geç af kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ay sonuna kadar tescil yaptırılarak, prim borcunun tahakkuk ettirilmiş olması gerekiyor.

ekrem sarısu/posta

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.