Denizli Beyağaç Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

DENİZLİ İLİ BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

Denizli ili Beyağaç Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınav ile 1 Adet itfaiye Eri alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ EĞİTİM DURUMU
G.İ.H İtfaiye eri 11 1 E/K KPSSP94 Lise Mezunu
G.İ.H. İtfaiye eri 10 1 E/K KPSSP94 2 Yıllık Yüksek Okul Muhasebe Bölümü Mezunu

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar.

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- KPSS (Kamu Personeli Seçme sınavı) 2008 yılı sınavına girmiş en az 60 ve üzeri puan almış olmak.

4- Tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, 2 Yıllık Yüksek Okul Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunu ve Lise Mezunu olmak.

5- Erkek Adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

6- Erkek de boy en az 1.67 metre, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak Boy ve kilo tespiti İlçe hastanesi tarafından yapılacaktır.)

7- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla çalışma şartlarına uygun olmak.

8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak. Her hangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.Belediyemize başvuran adaylar KPSSP94 başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık ve sözlü sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 16/08/ 2010 pazartesi günü saat 09.30 ile saat 16.00 arası istenilen belgelerle birlikte Beyağaç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)

2- 2008 KPSS Sonuç belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.)

3- Nüfus cüzdanı Aslı

4- Diploma (aslı ibraz edilecektir).

5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan.

7- Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı)

8- Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu.

9- İkametgah Belgesi.

DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırayla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav; Beyağaç Belediye Başkanlığı binasında 23/08/ 2010 pazartesi günü saat 09.30 da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaktır. Yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI

A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

B) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

D) Belediye İtfaiye Yönetmenliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi

E) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat’tan oluşacaktır.

Sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. İLAN OLUNUR.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.