Aylar: Aralık 2013

Edebiyat Tarihinin Kapsamı Nedir?

*      Edebiyat tarihi, ait oldukları dönemin, insanlarının, toplumlarının yaşamlarını bütün özellikleriyle anlatan bir belge niteliği taşır. *      Edebiyat tarihçisi tarafsızdır. *      Edebiyat tarihinin genel tarihle ilişkisi
Read More

Edebiyat ve Tarih İlişkisi Nedir?

–     Edebiyat:Olay,düşünce,duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak etkili bir dille biçimlendirilmesi sanatıdır. *      Edebi Metin:Sanatsal nitelik taşıyan,insanda estetik zevk uyandıran metinlere denir. *      Edebi
Read More

Türk Edebiyatının Devreleri Nelerdir?

–     İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı *      A-  Sözlü Dönem Türk Edebiyatı (…- 8.yy.) *      B-  Yazılı Dönem Türk Edebiyatı (8.yy.-11.yy.) –     İslami Dönem Türk Edebiyatı(11.yy.-1860) *      A-  İlk
Read More