2010 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)

2010 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)

2010 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) 11-12 Aralık 2010 Cumartesi ve Pazar günleri Ankara’da yapılacaktır.

ÖSYM’nin, 5 Ekim 2010 tarihinde internet sitesinde kamuoyuna duyurduğu ve daha sonraki sürede de ulusal basında geniş yer alan sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavda da uygulanacaktır. Adaylar sınava içecekleri suyu şeffaf şişe içinde getirebileceklerdir.

Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport kabul edilecektir. Sürücü Belgesi, Kurum Kimlik Belgesi de dahil başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bu sınav için adaya ait soru kitapçığı matbaada tek tek özel olarak paketlenecek ve sınav başladığında her adaya paketi açılmamış bir adet soru kitapçığı paketi verilecektir. Bu paket adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Adaylar kendilerine verilen açılmış paketi kesinlikle kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış paket verilen aday, bunun açılmamış bir paketle değiştirilmesini Salon Başkanından ısrarla talep etmelidir.

Sınavı huzur içinde gerçekleştirebilmek için, adayların ve tüm ilgililerin uygulanacak güvenlik tedbirleri hususunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖNEMLİ EK: (3 Aralık 2010)

Bu sınava adaylar, sınav tarihi olarak 18-19 Eylül 2010 tarihini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile katılacaklardır.  Bu belgesi elinde bulunan adayların yeniden belge edinmeleri gerekmemektedir. Adaylar bu belgeleri ile 11-12 Aralık 2010 tarihinde yapılacak sınava girebileceklerdir. Ancak bu belgenin arka yüzündeki açıklamalar güncelliğini yitirmiştir. Sınavlarda uygulanacak yeni kurallar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyurularda bulunmaktadır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.